Luftvattenvärmepumpar

Luftvattenvärmepump – effektiv lösning för hus med vattenburen värme

Har du ett hus med vattenburen värme? Då kan en luftvattenvärmepump vara ett smart val av uppvärmningsmetod. Genom att värmen från solen utnyttjas är det ett klimatsmart system som använder sig av ständigt förnybar energi. Solenergin blir till värme i husets alla rum och till varmvatten i kranarna. Det är en helhetslösning med snabb installation som varken kräver borrning eller grävning i trädgården, till skillnad mot berg- och jordvärme.

Airx luftvattenvärmepump från IVT

Billigare investering – som ändå konkurrerar med dyrare alternativ

Att köpa och investera i en luftvattenvärmepump är inte heller lika dyrt som exempelvis jord- eller bergvärme, men värmepumpen kan trots det konkurrera med de dyrare systemen i effektivitet och energisnålhet. Du kan få reda på mer om hur luftvattenvärme jämför sig med bergvärme längre ner i texten.

  • Relativt billig investering som snabbt lönar sig
  • Förser huset med både värme och varmvatten
  • Går att använda för poolvärme
  • Utnyttjar solenergin och är därför klimatsmart
  • Snabb montering utan ingrepp i trädgården

Hela installationen utförs av vår personal och vi har ansvarsförsäkring för allt arbete vi gör. Innan installationen gör vi ett hembesök för att se vilka behov som finns i just er fastighet. Vi hjälper till att ge förslag på vilken luftvattenvärmepump som möter hushållets behov bäst, och ni får ett kostnadsförslag.

Förutsatt att det finns ett system vattenburen värme tar installationen av värmepumpen ungefär en eller två dagar. Sedan kan du börja använda systemet direkt.

En luftvattenvärmepump är många gånger ett smart val för kostnadsbesparing när den monteras som ett komplement till ett nuvarande vattenburet system. Det är en helhetslösning som ger både värme och varmvatten, och är snäll mot miljön och klimatet eftersom den använder solenergi.

Solvärmen tar aldrig slut, och även under kalla dagar kan systemet generera värme från utomhusluften. Monteringen går snabbt och kräver ingen borrning eller grävning på tomten.

Beroende på vilket uppvärmningssystem som du byter från kan kostnaden för uppvärmning halveras vid byte till en luftvattenvärmepump. Luftvattenvärmepumpen klarar av att förse hela huset med värme via vattenburna element och/eller golvvärme. De minskade uppvärmningskostnaderna med luftvattenvärme gör att du snabbt får tillbaka kostnaden för investeringen.

Luftvattenvärmepumpar – så fungerar det

Som det går att gissa sig till av namnet så behöver en luft/vattenvärmepump både vatten och luft för att göra sitt jobb. Systemet använder sig av värmen i utomhusluften, även när det är minusgrader ute trots att det låter omvänt! Energin i utomhusluften omvandlas till värme i en kompressor och kan sedan överföras till fastighetens vattenburna värmesystem. En luftvattenvärmepump förser huset med värme och varmvatten. Jämfört med många traditionella, äldre uppvärmningssystem och äldre värmepumpar är värmepumpen energisnålare och bättre för miljön. Tack vare att den förnybara solenergin utnyttjas till uppvärmningen sparar vi på naturens resurser. Luftvattenvärme består av två delar, en som installeras på utsidan av huset och en som monteras inomhus, inte för långt från utomhusdelen för att säkerställa att effekten blir så hög som möjligt.
Airx luftvattenvärmepump

Varför kan man tjäna på att byta ut en äldre luftvattenvärmepump?

Luftvattenvärmepumpar som idag börjar närma sig tio års ålder eller mer är ofta sämre än dagens energisnåla modeller. Det beror på att tekniken har utvecklats mycket bara på de senaste åren. Nu finns till exempel bättre köldmedium i värmepumparna och de nya modellerna är energieffektivare.

Om du inte vet om det är dags att byta ut din gamla värmepump så ger vi dig gärna råd. Även om en luftvattenvärmepump är byggd för att hålla i mer än ett decennium och din gamla värmepump till synes fungerar bra så kan det löna sig att ersätta den gamla med en ny modell.

Fördelarna med att byta till en ny värmepump:

  • Producerar värme mer effektivt
  • Sparar dig pengar tack vare att den förbrukar mindre el
  • Bättre för miljön

Skillnaden mellan luft/luftvärmepump och luftvattenvärmepump

En luft/luftvärmepump blåser ut varm luft i huset genom en fläkt, och är inte kopplad till husets vattensystem. Den värmer alltså inte upp vattnet, endast inomhusluften. Värmen från en luftvärmepump är svårare att fördela jämnt i alla rum då den varma luften kommer direkt från enheten.

En luftvattenvärmepump däremot fördelar enkelt värmen jämnt i hela fastigheten, eftersom den värmer upp hela det vattenburna systemet genom golvvärme och element.

Luftvattenvärmepumpen ger även varmvatten till huset. Gemensamt för de båda värmepumparna är att de producerar värme från utomhusluft genom en kompressor.

Luftvattenvärmepump – effektiv lösning för hus med vattenburen värme

Det klimatsmarta valet

Luftvattenvärmepumpar passar bra i små hus

Luftvattenvärmepumpar passar extra bra för mindre hushåll, som vill ha en helhetslösning för uppvärmning men inte vill eller kan investera i bergvärme. För små hus är luftvattenvärmepumpen ofta ett lönsamt köp, speciellt i den södra halvan av Sverige.

Luftvattenvärmepumpen till poolvärme

En luftvattenvärmepump kan användas för att värma upp vattnet i utomhuspoolen, genom tillbehör som styr vattentemperaturen och pumpar in värme i poolen. Ett kall simtur är sällan behaglig, och med poolvärme blir badsäsongen mycket längre samtidigt. Vattnet håller samma sköna temperatur även under svalare dagar.
Köp luftvattenvärmepump med installation frå BGE

Luftvattenvärme jämfört med bergvärme

I södra Sverige, ungefär upp till Östergötland, är en luftvattenvärme nästan lika billig i drift som bergvärme. Bergvärme brukar räknas som det mest energisnåla alternativet för uppvärmning genom värmepump, men nackdelen är att investeringskostnaden är hög. I norra Sverige och under kalla vinterdagar blir luftvattenvärmepumpen dyrare i drift, men söderut kan den mäta sig med bergvärme.

Luftvattenvärmepumpen är en relativt billig investering, och vid installationen slipper man borra i marken och söka om tillstånd hos kommunen vilket bergvärme kräver. I södra Sverige är alltså luftvattenvärme nästan i höjd med bergvärme när det gäller besparing och effektivitet.

Klimatsmarta värmepumpar utnyttjar solenergin

Alla värmepumpar utnyttjar solenergi på olika sätt. Värmen från solen är ständigt förnybar vilket gör att värmepumparna är ett bra val för miljöns skull. De blir allt mer populära, både i nybyggda och befintliga hus, inte minst för att de är ett kostnadsbesparande och bekvämt sätt att värma upp huset på.

Display på luftvattenvärmepumpen Airx
Luft/vattenvärmepump från IVT

Hög komfort och lite underhåll

Det är bekvämt att ha en luftvattenvärmepump i huset. Den gör jobbet åt dig och reglerar sin effektivitet efter den önskade inomhustemperaturen. Värmepumpen behöver minimalt med underhåll, men för att maximera dess livstid rekommenderar vi att boka in servicebesök varje år.

Det säkerställer också att värmepumpen förblir så effektiv och kostnadsbesparande som möjligt. Vid servicebesöken utför vi kontroll och omsorgsfull service av både inomhus- och utomhusdelen. Våra värmepumpar omfattas av långa garantitider från tillverkarna.

Frågor och installation av luftvattenvärmepump – kontakta oss

Är du intresserad av att skaffa luftvattenvärme eller har frågor om värmepumpar? Hör av dig till oss för att få svar och rådgivning. Vi hjälper till med allt från besiktning till installation och service av din luftvattenvärmepump.

Vi anlitar alltid underleverantörer för din trygghet och vår personal är naturligtvis välutbildad och certifierad.