Vi säljer och installerar alla olika typer av värmepumpar. Välj vilken som passar dina behov bäst!

Bergvärme från IVT

Bergvärme

I berget under oss finns solenergi lagrad och det är den energin som bergvärmepumpen utnyttjar för att ge skön värme i ditt hus.

Jordvärme

Jordvärme kan vara ett bra val om det inte finns berg som lämpar sig för bergvärme där du bor.

Sjövärme

Om du bor nära en sjö och det inte finns berg att borra i så kan sjövärme vara ett bra alternativ.
Fördelar och nackdelar med en luftvärmepump

Luft/luftvärme

En luft/luftvärmepump är ett kostnadseffektivt sätt att minska dina uppvärmningskostnader, om du inte har ett vattenburet värmesystem.
Luftvattenvärmepump – effektiv lösning för hus med vattenburen värme

Luft/vattenvärme

Har du redan vattenburen värme kan det vara ett bra alternativ att installera en luft/vattenvärmepump. Kräver varken borrning eller grävning.
Frånluftsvärmepumpar återanvänder värmen i huset

En frånluftsvärmepump kopplas till husets ventilationssystem och tar vara på den varma luft som annars skulle ha ventilerats ut.