IVT Service

Service av värmepumpar

Boka IVT service

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för att boka ett servicebesök.

Med årlig service får du skön värme under lång tid.

De värmepumpar vi installerar är mycket driftsäkra, men ännu säkrare blir de om de får regelbunden service. Med en årlig service så säkerställer du att din värmepump kan fortsätta ge dig skön värme under många år framöver.

Vi upptäcker felen innan du drabbas

Förutom den årliga servicen kan vi löpande kontrollera hur din värmepump mår. Så fort en varning eller annan avvikelse visas skickas den informationen till oss via mobilnätet. Det innebär att problem ofta kan åtgärdas innan din värmepump slutar fungera.

Fördelar med årlig service

Försäkra dig om skön värme

En regelbunden service är den bästa försäkringen för att din värmepump ska ge dig skön värme, år efter år.

Servicen blir av

Du slipper komma ihåg att boka service. I god tid innan servicetillfället tar vi kontakt med dig för att komma överens om tid.

Fasta priser

Efter genomförd service får du fasta priser på eventuella reparationer.

Viktigt att veta om IVT service av värmepumpar

Företag som installerar och utför service på värmepumpar måste enligt lag vara certifierade. Om en installation eller service utförs felaktigt kan det innebära att du inte får den energibesparing du förväntat dig. Värmepumpens livslängd kan dessutom förkortas.

All vår service utförs av egen personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Vi tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet när du köper värmepump från oss så tar vi ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om allt från råd och planering till färdig installation.