IVT Service

Service eller utbyte av din värmepump

En värmepump är en investering där du kan få många år energisnål och miljövänlig värmekälla. För att du ska få ut det mesta av din värmepump behöver din värmepump genomgå regelbunden service. 

Oberoende vilken typ av värmepump du äger – bergvärme, luftvärme, frånluftsvärme eller luftvattenvärme, behöver enheten professionell service ca vartannat år för att minska energiförbrukningen och ge dig mer pengar för din investering i slutändan.

Vilken värmepump passar dig bäst?
Boka service eller utbyte av värmepump

Bergvärmepump eller luftvärmepump etc., alla typer värnar om miljönärme

Tack vare den långa livstiden samt att en värmepump är väldigt energieffektiv sparar du pengar på flera sätt. Samtidigt som du sparar på miljöns resurser.

Om du bokar regelbunden service håller din värmepump som längst. Och när en service inte längre räcker är det dags att göra ett köp av en ny värmepump.

Om du äger en äldre värmepump kan du göra en god investering genom att köpa en ny värmepump istället för att serva din gamla. Eftersom äldre värmepumpar inte jobbar lika effektivt samt att vissa detaljer är utsatta för slitage kan en ny pump ge dig mer värme för pengarna.

Nya värmepumpar har försetts med den senaste tekniken som exempelvis ett nytt, förbättrat köldmedium vilket vi inte hade för bara några år sedan.

Flertalet fördelar med nya värmepumpar

 • Mer miljövänligt.
 • Energisnålare.
 • Byt upp dig till en inverterstyrd kompressor.
 • Effektivare.
 • Spar mer pengar i det långa loppet.

När vi utför en service använder vi speciellt framtagen utrustning vilket en grundlig service kräver. Med vår utrustning kan vi även upptäcka gasläckor vilket annars är oerhört svårt.

För en bättre överblick listar vi de moment vi vanligen går igenom vid en värmepumpsservice.

 • Isärtagning av värmepumpen.
 • Specialspray på svåråtkomliga ställen för att lösa upp damm, smuts och andra partiklar.
 • Ångtvätt av hela enheten vilket når samtliga delar.
 • Mätning av både tryck och elförbrukning sker.
 • Dräneringsfunktionen på inomhusdelen genomgår kontroll.
 • Värmepumpens kondensor blir funktionstestad och kontrollerad.
 • Vi ger dig rådgivning och svar på dina eventuella funderingar.
 • Vi skriver under ditt serviceprotokoll.

Typ av pump liksom tillverkare ligger till grund för hur länge din värmepump håller. Vanligen är en bergvärmepumps livslängd längre än övriga med 20 till 25 år. Värmepumpar som drivs med luftvärme, luftvattenvärme, frånluftsvärme eller liknande har en livslängd på mellan 10 och 20 år.

Alla värmepumpar behöver regelbunden service

Bergvärme, luftvärme, frånluftsvärme, luftvattenvärme med flera. Precis alla typer av värmepumpar behöver regelbundna servicebesök av en professionell fackman. Då alla tillverkare har egna krav på service och alla värmepumpar är olika går det inte att säga en exakt tid. Därav rekommenderar vi att du bokar service vartannat år eller inom intervallet 18-36 månader. Då får du en värmepump som fortsätter vara energisnål och sparar pengar åt dig så länge som möjligt.
Boka service av IVT värmepump

När en luftvärme-, bergvärme-, luftvattenvärmepump behöver bytas ut

Klara indikationer på att din värmepump börjar bli för gammal är om du upptäcker missljud av något slag. Detta betyder ofta att kompressor har fel eller brister. Då en kompressor kan liknas vid en värmepumps hjärta behöver den vara både frisk och stark för att orka fungera.

Med tanke på den svårighet och de kostnader ett byte av kompressor innebär, byter man som regel ut pumpen till en ny då kompressor inte längre är i full funktion. Om du känner osäkerhet kring prestandan på din pump är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Regelbunden service gör att du vinner på mer än ett sätt

Genom regelbunden service av din värmepump kan vi hjälpa dig att upptäcka fel i tidigt skede. Då undviker du långt gående problem vilka kan bli väldigt kostsamma. Sedan får du även din värmepump noggrant rengjord vilket medför att pumpen kan fortsätta vara så energisnål som möjligt. Dessutom ökar livslängden då du får värmepumpen grundlig rengjord.

Jobba på BGE - Värmepumpar & brunnsborrning
IVT Geo bergvärmepump

Rengöring av filter mellan servicebesöken

Du kan med enkla medel bevara värmepumpens effektivitet mellan varje service. Om du var månad rengör filtret optimeras luftströmningen genom värmepumpen vilket bidrar till maximal förbränning på minimal elförbrukning.

Då husdjur finns i huset behövs rensning av filtret på värmepumpen oftare. Genom att rengöra filtret månadsvis tillsammans med regelbundna servicebesök kan du njuta av en miljövänlig likaså energisnål värmepump under många år framöver.

Kontakta oss idag

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss kring frågor angående din värmepump. Vi kan även hjälpa dig med bokning av service eller teckning av ett serviceavtal då du får löpande service.

Med vår kunskap om värmepumpar med bergvärme, luftvärme, luftvattenvärme, frånluftsvärme liksom övriga typer av värmepumpar kan vi guida dig till bästa lösningen för just dig.