Jugansbo bygdegårdsförening

“Såhär måste jag ha det hemma!”

Jugansbo bygdegårdsförening stod inför beslutet att byta uppvärmningssystem i bygdegården, då den 40 år gamla oljepannan hade sett sina bästa dagar. Kraven på det nya systemet var att det skulle vara miljövänligt, lättskött och ge låga driftskostnader.

Efter att ha undersökt marknaden föll valet på ett bergvärmesystem från IVT, installerat av ENWELL BGE.

– Vi är mycket nöjda med installationen, säger Leif Lindstedt, som är ordförande i föreningen. Dels har den uppfyllt alla de ursprungliga kraven, men installationen har dessutom fört med sig andra positiva effekter.

Jugansbo

Trevligare miljö och ökad användning

– Det som vi faktiskt är mest nöjda med är att ljudet i lokalerna har minimerats, säger Leif. Den oljedrivna varmluftspannan vi hade tidigare gav ifrån sig ett störande ljud genom fläktsystemet. Nu är uppvärmningen knäpptyst!

– Dessutom har användandet av bygdegården ökat. Tidigare hade vi bara delar av bygdegården uppvärmd till 20 grader, eftersom kostnaden var så hög. Nu har vi råd att värma upp hela huset, vilket gör att gården används mycket mer. Vi kan ha spontana möten utan att fundera på om det är lönt att värma upp lokalen. Förut skedde sådana möten oftast hemma hos någon.

Leif listar sex fördelar med värmepumpsinstallationen

  • Betydligt lägre årlig kostnad. Trots att man nu värmer upp hela bygdegården räknar föreningen med betydande besparingar. Dessutom slipper man kostnaden för sotning.
  • Tystare i lokalen. Inget störande ljud från oljepanna och fläktar.
  • Ökad tillgänglighet. Bygdegården används nu oftare.
  • Bekvämt. Ingen behöver åka till bygdegården för att sätta på värmen innan möten och aktiviteter. Dessutom kan vi välja till möjligheten att fjärrstyra anläggningen via internet eller telefon.
  • Mindre underhåll. Jämfört med den tidigare oljepannan är den nya bergvärmepumpen nästan underhållsfri

Finns det inga nackdelar?

– Nej, hittills kan jag faktiskt inte komma på några nackdelar, säger Leif. Redan direkt efter installationen var min spontana reaktion att såhär måste jag ha det hemma!

Fakta

Pumpmodell: IVT PremiumLine EQ E17
Tidigare förbrukning, värme och varmvatten: 6 kbm olja/år
Nuvarande förbrukning, värme och varmvatten: 14 000 Kwh/år
Kalkylerad besparing: ca 65 000 kr/år