Våra värmepumpar

Fyll i dina uppgifter så får du en kostnadsfri offert för din brunn.

Vi säljer och installerar alla typer av värmepumper. Välj den som bäst passar dina behov.

VÄRMEPUMPAR

Integritets- och sekretesspolicy för behandling av personuppgifter

Version 181113

Nedan berör vilka uppgifter om företagets kunder som lagras och varför samt hur dessa uppgifter används. Med personuppgifter avses ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.”

Vid frågor så återfinns kontaktuppgifter under ”Kontakt” i menyraden ovan.

Personuppgiftsansvarig

Respektive företag inom BrainHeart Energy Sweden – koncernen, är ansvarig för hanteringen av personuppgifter som kund delger vid:
– Offertförfrågan.
– Beställning av tjänster/produkter.
– Kundtjänstärenden.
– Inloggad i den Digitala Serviceboken.

Syftet med informationslagringen

Lagring av information och uppgifter om kunder och deras maskinutrustning, planerade eller utförda arbeten sker för att kunna genomföra och administrera uppdrag, support, felsökning, service- och garantiåtaganden, statistiska analyser och marknadsföring (såsom erbjuda tjänster/produkter). Det sistnämnda kan om så önskas, kund avregistrera sig från. Informationen används även för att förbättra och utveckla tjänster/produkter.

Information som lagras

Personuppgifter som lagras och uppdateras är namn, adress, telefonnummer och e-post. Vid ansökan om kredit, avbetalning eller ROT (skatteavdrag) hanteras även personnummer. Behandling sker även av ett användarnamn som skapas åt respektive kund för att ge denne tillträde till den Digitala Serviceboken. IP-adress sparas i samband med besök/inloggad i den Digitala Serviceboken. I övrigt lagras data för installerad, reparerad och servad maskinutrustning (företrädelsevis värmepumpar) samt på utförda arbeten, t.ex. inom VVS samt energi- och vattenborrning.

Cookies (vid inloggad) i den Digitala Serviceboken

Precis som flertalet andra webbsidor använder den Digitala Serviceboken cookies. Cookies* är en fil som placeras på datorn och möjliggör att webbsidan sparar information vilket medför att den fungerar bättre och blir mer användarvänlig i följande situationer:

– Efter inlogg ej behöva logga in på övriga sidor på webbplatsen.
– Anpassning av tjänster utefter av användaren angivna inställningar.
– Analys av flöde, beteendedata och antalet användare för att utveckla och förbättra webbplatsen och anpassa information till användaren.

*Tre huvudvarianter av cookies förekommer.

1) Permanent Cookie, vilken sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Används t.ex. för att anpassa webbsidan efter användarens val och intressen och för uppföljning av statistik.

2) Session Cookie, vilken temporärt lagrar info i minnet i besökarens dator. Försvinner när webbläsaren stängs.

3) Cookies 3:e part för bland annat Google Analytics. Analysverktyg för att ytterligare förstå hur webbplatsen används och därigenom förbättra den.

Användare kan blockera cookies. Notera att vissa funktioner då inte kan komma att fungera.

Informationsdelning

Kunders personuppgifter delas inte med 3:e part för kommersiella ändamål. Underleverantörer kan kontrakteras för att hantera garantiärenden och administration såsom system för arbetsplanering, fakturering och bokföring. I dessa fall agerar underleverantören som personuppgiftsbiträde med motsvarande skyldigheter och lagkrav som personuppgiftsansvarig.

Lagringstid

Uppgifter sparas så länge det finns en kundrelation och/eller är nödvändigt för att kunna uppfylla ett åtagande som t.ex. en garanti alternativt att lag kräver detta. Vid upphörande raderas alternativt anonymiseras personuppgifter.

Rättigheter som kund

Kunden kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur dennes personuppgifter behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande lag rättas, blockeras eller raderas. Vid radering av information sker inte alltid detta omedelbart. Anledningen är att skydda information från att bli förstörd av misstag. Önskar kund att all personlig information raderas kontaktas personuppgiftsansvarig. (Se punkten: Kontaktuppgifter).

Informationssäkerhet

Genomgångar av teknik och rutiner kring informationsinsamling och backup av all användardata sker regelbundet. Detta i syfte att undvika otillåten åtkomst, ändring, spridning och borttagning av information. Kommunikationen inom systemen kan krypteras med hjälp av SSL.

Lagrum

Allmänna dataskyddsförordningen / GDPR (EU) nr 2016/679.

Tillämpning

Policyn tillämpas på företagets tjänster, inklusive: den Digitala Serviceboken.

Ändringar

Uppdateringar av policyn kan ske. Omfattande ändringar meddelas användare/kunder via e-post. Ingen inskränkning sker utan dessas samtycke.

Kontaktuppgifter

Se ”Kontakt” i menyraden ovan.

Våra värmepumpar

Vi säljer och installerar alla typer av värmepumper. Välj den som bäst passar dina behov.

VÄRMEPUMPAR

Kontakt

Kontakta mig om du vill veta mer om vår integritetspolicy:

Tommy Vallin
IVT Center Sala