Miljö och kvalitet

När du väljer att värma ditt hus med en värmepump så gör du och vi tillsammans en stor insats för miljön.

Dels är de flesta av IVT:s värmepumpar är Svanenmärkta, men framförallt så nyttjar du den solenergi som naturligt finns lagrad i marken, vattnet eller luften. Och den energin är till 100 % förnybar. Endast en mindre del el går åt till att driva pumpen.

Vi levererar i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet

All personal inom ENWELL BGE ansvarar för att varje steg i arbetet genomförs med hög kvalitet. För att kunna göra detta är de kompetenta och välutbildade samt har lång praktisk erfarenhet. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Vår personal gör att vi kan ta ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om allt från råd och planering till färdig installation.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Vi tänker kretslopp

Vår verksamhet prövas ständigt utifrån ett kretsloppstänk och hur viktigt det är att vi hushåller med våra gemensamma resurser.

Vi uppfyller lagkrav

Vi ser till att med god marginal uppfylla de krav som finns i lagar och förordningar.

Vi påverkar våra affärspartners

När vi inleder nya affärsrelationer tar vi stor hänsyn till deras miljöarbete. Vi främjar hälsa

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Dessutom är vi arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.

Miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicy för BGE Värmepumpar AB
Miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicy för BGE Energi & Vattenborrning AB

Kostnadsfri offert och kalkyl

Hitta rätt värmepump för dina behov och få en offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara.