Större fastigheter

Med bergenergi sänker du fastighetens energikostnad med upp till 85 procent

Med en bergenergianläggning utnyttjar du den lagrade solenergi som finns i berget under oss. Både till uppvärmning och kylning. Och eftersom uppvärmning och kylning står för den absolut största delen av en fastighets energikostnad finns det stora pengar att spara.

Bergenergi innebär faktiskt att upp till 85 procent av energibehovet för uppvärmning och kyla hämtas från berggrunden. Dessutom minskar miljöpåverkan och värdet på fastigheten ökar.

Tekniken bakom

Bergenergi bygger på en kombination av flera tekniker: borrteknik, kollektorer, värmepumpar, datorstödd styrning och övervakning. Effektiviteten i en bergenergiinstallation avgörs till stor del av hur väl dessa komponenter kombineras och dimensioneras. Datorstödd styrning har avgörande betydelse för hur väl berggrunden och marken används för lagring av energi mellan årstiderna. Datorbaserad övervakning gör att drift och effektivitet i anläggning kontinuerligt mäts i jämförelse med förväntade och garanterade nivåer.

Hög driftsäkerhet och lång livslängd

Moderna bergenergilösningar har synnerligen hög driftsäkerhet och en livslängd på mellan 20 år för värmepumparna och över 50 år för borrhålen. De risker som ändå finns ligger främst i projekt där flera parter är involverade och ingen tar ansvar för helheten.

Vi tar ansvar

När ett bergenergiprojekt inte ger det förväntade resultatet beror det ofta på att flera parter varit involverade och att ingen tagit ansvar för vare sig kvalitet eller effektivitet för hela projektet.

Vi är en del av ENWELL, som är landets största grupp av bergenergibolag. Det innebär att vi kan hantera stora projekt utan att involvera underleverantörer eller mellanhänder. Genom att ha full kontroll på alla delar i projektet kan vi garantera att du får den kvalitet och effektivitet du kan förvänta dig av en bergenergianläggning.

Bergenergi i fastigheter

Kostnadsfri offert och kalkyl

Fyll i dina uppgifter så får du en kostnadsfri offert för värmepumpar.