Kostnadsfri offert

Fyll i dina uppgifter så får du en kostnadsfri offert för din brunn.

BESTÄLL OFFERT

Brunnsborrning

När du ska borra för vatten är det viktigt att det blir rätt från början. Man måste ta hänsyn till risker för förorening av vattnet samtidigt som borrningen måste göras så kostnadseffektivt som möjligt.

Vår specialitet har ända sedan starten varit borrning, oavsett om det varit för vatten, energi eller annan markborrning. Sedan starten har vi borrat mer än 10 000 borrhål! Samtliga borrare och arbetsledare inom BGE är personcertifierade brunnsborrare.

De brunnar vi borrar är alltid typgodkända och håller högsta kvalitet enligt de normer och certifieringar som förekommer på marknaden.

Självklart har vi utrustningen som krävs för alla förekommande dimensioner och borrdjup.

Varför ska BGE borra din brunn?

Erfarenhet och kunskap

BGE bildades 1989 och vi har genom åren byggt upp en gedigen kompetens och erfarenhet om allt som har med vatten, värme och borrning att göra.

Vi tar fullt ansvar

Vi tar hand om allt från råd och planering till borrning och installation när du köper brunnsborrning från oss.

Certifierad personal och typgodkända brunnar

Samtliga borrare och arbetsledare är personcertifierade C-borrare. De brunnar vi installerar är typgodkända av Geotec.

Våra garantier ger dig extra trygghet

Att borra efter vatten är en stor investering och för att du ska känna dig trygg ger vi dig följande garantier:

Kostnadsgaranti. Kostnaden för borrningen kan aldrig överstiga det maxpris som står i offerten.

Flödesgaranti. Om vattenmängden i din brunn understiger den överenskomna garantivolymen så åtgärdar vi felet eller betalar tillbaka kostnaden. Flödesgarantin gäller i två år efter avslutat arbete.

Sötvattensgaranti. Om kloridhalten i ditt vatten överstiger garantigränsen åtgärdar vi det eller betalar tillbaka kostnaden. Sötvattensgarantin lämnas för de flesta brunnar och gäller i ett år efter avslutat arbete.

Brunnsborrning – så går det till

Vi inleder oftast med ett kostnadsfritt besök för att besikta marken och bedöma var brunnen bör placeras. Det är dock inte alltid nödvändigt med ett besök eftersom vi har tillgång till mycket detaljerade fakta om mark- och grundvattenförhållanden.

Efter borrningen installerar vi pumpen. Med hänsyn till djupet på brunnen samt tillrinning av vatten installerar vi en lämplig pumpanläggning.

Installationen görs av vår personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Vi tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet när du köper brunnsborrning från oss så tar vi ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om allt från råd, planering och borrning till färdig installation.

Kostnadsfri offert

Fyll i dina uppgifter så får du en kostnadsfri offert för din brunn.

BESTÄLL OFFERT

Kontakt

Kontakta mig för mer information om brunnsborrning:

Tomas Sverkersson
IVT Center Sala

 

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Dessutom har IVT värmepumpar marknadens bästa garantier.